Dofinansowanie na fotowoltaikę i magazyn energii – Mój Prąd 4.0
Dofinansowanie na fotowoltaikę i magazyn energii – Mój Prąd 4.0

Dofinansowanie na fotowoltaikę i magazyn energii – Mój Prąd 4.0 i więcej pieniędzy od grudnia 2022 roku

Mój Prąd 4.0 jest nowym programem rządowym obejmującym dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne, ale i magazyny energii, dzięki którym można gromadzić nadwyżki produkcji z fotowoltaiki. Jest to wyraźna promocja rządowa auto konsumpcji energii elektrycznej wyprodukowanej przez własną instalację fotowoltaiczną. Kto może się ubiegać i o jakie kwoty dofinansowania?

Kolejna odsłona programu rządowego dofinansowania fotowoltaiki – Mój Prąd 4.0

Rządowy program Mój Prąd rozpoczął się w roku 2018, a obecna edycja jest już zawartą w nazwie jego czwartą odsłoną. Wnioski będą przyjmowane od 15 kwietnia 2022 roku, a rządzący liczą, że podobnie do poprzednich edycji tak i najnowsza będzie znacznie wspomagała rozwój sektora OZE w Polsce.

Mój Prąd 4.0 ma budżet ok. miliarda złotych, a dofinansowanie ma obejmować zarówno mikro instalacje fotowoltaiczne, jak i magazyny energii i ciepła, a także systemy zarządzania energią. Cele programu jest jasny – zwiększenie zainteresowania Polaków pozyskiwaniem energii z alternatywnych źródeł, ale jednocześnie zwiększenie auto konsumpcji wraz z uzyskiwaniem niezależności energetycznej.

Dla kogo dofinansowanie z Mój Prąd 4.0?

Mój Prąd 4.0 dedykowany jest osobom fizycznym (prosumentom), czyli podobnie do poprzednich edycji. Chodzi o osoby, które pragną wytwarzać prąd na własne potrzeby i podpisały z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego kompleksową umowę. Nie ma również zmian w odniesieniu do rodzaju inwestycji. Chodzi wyłącznie o dofinansowanie budowy nowej instalacji i o mocy przynajmniej 2 kW, a nie większej od 10 kW. Przebudowa, czy rozbudowa istniejących instalacji nie jest objęta programem.

Ważną zmianą w stosunku do poprzednich edycji programu Mój Prąd jest możliwość uzyskania środków wyłącznie wraz z przejściem na nowy system rozliczeń, czyli net-billing, dla prosumentów korzystających ze starego systemu rozliczeń Mój Prąd 4.0 jest zamknięty. Jednocześnie jednak wnioski mogą być składane przez osoby, które już korzystały z dofinansowania mikro instalacji fotowoltaicznych z poprzednich edycji Mój Prąd.

Nowy system net-billing a stary net-metering

Z programu Mój Prąd 4.0 mogą skorzystać tylko inwestorzy, którzy rozliczają się w systemie net-billingu, czyli ci, których instalacje fotowoltaiczne zaistniały po 31 marca 2022 roku. Jest to forma rozliczeń prądu uzyskiwanego z fotowoltaiki zastępująca poprzedni system net-metering.

Poprzednio obowiązujący przy podłączaniu instalacji fotowoltaicznej do sieci system prosumencki polega na oddawaniu nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci i odbieraniu jej przy zapotrzebowaniu w ilości od 70% do 80% (w zależności od wielkości instalacji) oddanej energii. W ten sposób nadwyżki prądu mogą być przy wcześniej uruchomionych instalacjach wykorzystywane na własne potrzeby, chociaż w niepełnej kwocie.

Nowy system rozliczeń, a więc net-billing wymaga sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej przez mikro instalację fotowoltaiczną za cenę średniej miesięcznej stawki z Rynku Dnia Następnego – ta jest określana na Towarowej Giełdzie Energii. W chwili zapotrzebowania na energię zachodzi zaś zwykły proces kupna jej od dystrybutora, a taryfa zakupu jest zależna od wybranego przez konsumenta operatora. Zmiany nie dotyczą starych instalacji i jeżeli właściciel pragnął pozostać w starym typie rozliczenia, mógł to zrobić. Nowe rozliczenia dla nowych instalacji zostały wprowadzone z dniem 1 kwietnia 2022 roku.

Mój Prąd 4.0 – na jakie aspekty może zostać wykorzystane dofinansowanie?

Inwestycja w fotowoltaikę nadal jest przedsięwzięciem stosunkowo kosztownym dla wielu inwestorów. Obniżenie wydatków jest jednak możliwe dzięki kolejnemu rządowemu dofinansowaniu, tym razem z programu Mój Prąd 4.0.
Mój Prąd 4.0 oferuje środki, które mogą zostać wykorzystane na:

• zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej;
• zakup oraz montaż urządzeń służących do magazynowania energii albo ciepła;
• zakup oraz montaż instalację systemów służących do zarządzania energią wyprodukowaną przez własną mikro instalację fotowoltaiczną.

We wniosku o dofinansowanie z programu Mój Prąd 4.0 można umieścić pragnienie uzyskania dofinansowania zarówno na same panele fotowoltaiczne oraz podzespoły służące do ich obsługi, jak i na inwestycję łączoną z magazynem energii.

Dofinansowanie dla zwiększenia auto konsumpcji – magazyny energii

Czwarta odsłona programu Mój Prąd za główny cel obiera zwiększenie auto konsumpcji energii elektrycznej wytwarzanej przez prywatne instalacje fotowoltaiczne. Dlatego właśnie w programie znalazła się oprócz samej fotowoltaiki możliwość dofinansowania magazynu energii.

Wprowadzony 1 kwietnia 2022 roku nowy system rozliczeń z fotowoltaiki zaburzył znacznie opłacalność produkowania nadwyżek energii z mikro instalacji fotowoltaicznej. W wypadku możliwości zmagazynowania tej energii w celu wykorzystania w późniejszych terminach (np. w nocy), podnosi się znacznie auto konsumpcja, a tym samym i opłacalność inwestycji w fotowoltaikę.

Magazyny energii umożliwiają przechowywanie nadwyżek prądu, dzięki czemu nie musi on być sprzedawany do sieci energetycznej. Jest to dosyć istotne, ponieważ aktualny system net-billingu spowodował znaczne różnice w cenie pomiędzy energią oddawaną a energią pobieraną od operatora. Magazyn energii w dłuższej perspektywie czasowej jest rozwiązaniem optymalnym, zwiększającym opłacalność całości inwestycji w fotowoltaikę.

Mój Prąd 4.0 od 15 grudnia 2022 roku – jeszcze więcej pieniędzy

Mój Prąd 4.0 od 15 grudnia 2022 r. został zmodyfikowany pod względem podniesienia kwot dofinansowania dla prosumentów. Obecnie wygląda to następująco:

• do 50% kosztów kwalifikowanych na finansowanie samej mikro instalacji fotowoltaicznej. Kwotowo do 6 tys. zł, przy poprzedniej kwocie 4 tys. zł;
• do 50% kosztów kwalifikowanych na finansowanie domowej mikro instalacji fotowoltaicznej wraz z oprzyrządowaniem. Kwotowo do 7 tys. złotych, przy poprzedniej kwocie 5 tys. zł;
• do 50% kosztów kwalifikowanych na finansowanie magazynu energii elektrycznej. Kwotowo do 16 tys. zł, przy poprzedniej kwocie 7,5 tys. zł.

Zmiany z 15 grudnia 2022 a wcześniej złożone wnioski

Prosumenci, którzy zarówno złożyli wnioski i nie otrzymali, jak i ci, którzy otrzymali pieniądze z programu Mój Prąd 4.0, nie muszą składać nowych ani modyfikować złożonych wniosków. W takich sytuacjach koszty zostaną wyliczone ponownie, a w przypadku zakwalifikowania się do wyższej transzy różnica zostanie prosumentowi wypłacona zgodnie z nowymi zasadami.

Jak zabrać się za złożenie wniosku o dofinansowanie z programu Mój Prąd 4.0?

Wniosek o dofinansowanie z programu Mój Prąd 4.0 może zostać złożony dopiero po zainstalowaniu i przyłączeniu do sieci i dotyczy to zarówno instalacji fotowoltaicznej, jak i magazynu energii. Innymi słowy, trzeba najpierw wydać pieniądze na całą inwestycję, a dopiero potem można otrzymać zwrot części poniesionych kosztów.

Wniosek należy składać poprzez formularz na stronie rządowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który znajduje się pod internetowym adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Jest na niej Generator Wniosków o Dofinansowanie Mój Prąd (GWD) i jest to sposób jedyny. Wnioski papierowe nie są możliwe do składania.

Do wniosku muszą zostać dołączone screeny:

• dokumentu potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia o przyłączenie mikro instalacji fotowoltaicznej do sieci, wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej;
• dokumentu zaświadczającego o przyłączeniu do sieci energetycznej, wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej;
• dokumentu zaświadczającego o rozliczaniu się wnioskodawcy z fotowoltaiki na nowych zasadach net-billingu;
• faktury za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z oprzyrządowaniem oraz potwierdzenie jej opłacenia;
• dokumentu potwierdzającego odbiór prac instalacyjnych;
• dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej montażu oraz uruchomienia magazynu energii elektrycznej;
• ewentualnie pełnomocnictwa w wypadku składania wniosku przez osobę trzecią.

Jednocześnie ze względu na zmiany wprowadzone 15 grudnia 2022 roku zostaje wydłużony czas na składanie wniosków z programu Mój Prąd 4.0 do 31 marca 2023 roku albo do wyczerpania puli przeznaczonej na finansowanie programu.

Co istotne, prosumenci korzystający z innych programów, np. „Czyste Powietrze” albo z ulgi termoizolacyjnej również mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu Mój Prąd 4.0.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl